Satser tungt på vindmøller i Nordsjøen (Bergens Tidende)

13. October 2005
Tunge energiaktører som Statkraft og Shell vil nå satse millioner på å utvikle havbaserte vindmøller utenfor norskekysten
Det bygges og planlegges nå hundrevis av vindmøller på gråsprengte og forblåste berg langs hele norskekysten. Mange av prosjektene er omstridte. Noen kaller mølleparkene visuell forsøpling, andre omtaler dem som vakker ingeniørkunst.

Nå går selskapene Statkraft, Shell Technology Norway og Lyse sammen om et prosjekt for utvikling av vindmøller til havs. Det skjer i et samarbeid med Norges forskningsråd. De fire aktørene vil bruke 11 millioner kroner i et treårig forskningsprosjekt. Teknologiselskapet Sway AS har utviklet konseptet for prosjektet.

View news article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no