Bredt samarbeid om utvikling av vindmøller til havs (Statkrafts nettside)

13. October 2005
Statkraft, Shell Technology Norway og Lyse har i samarbeid med Norges Forskningsråd og SWAY A/S etablert et forskningsprosjekt for å utvikle havbaserte vindmøller.
De fire aktørene vil bruke til sammen 11 millioner i et tre-årig forskningsprosjekt. Målet er å utarbeide en teknologi for vindmøller til havs som er lønnsom og kan være konkurransedyktig med landbaserte møller. Teknologiselskapet SWAY AS, som har spesialisert seg på havbasert teknologi, skal utføre forskningsarbeidet. - SWAY har bakgrunn fra den norske offshoreindustrien som har spesialisert seg på utvikling av offshore vindkraftteknologi, sier daglig leder i selskapet, Eystein Borgen. I følge Borgen har selskapet utarbeidet et patentert og økonomisk konkurransedyktig vindkraftsystem som i løpet av tre års utvikling er designet for å motstå og dra nytte av naturkreftene langt til havs på dypt vann i Nordsjøen, et område som representerer noen av de hardeste klimatiske vind- og bølgeforhold i verden.

View news article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no