Ønsker dobbelt så mye til klimaforskning (Aftenposten)

13. October 2006
- Uten en fordobling av forskningsmidlene i løpet av ett til fire år, klarer vi ikke å redusere klimagassutslippene med to tredjedeler, sier lederen av Forskningsrådet.
En av tiltakene Lavutslippsutvalget skisserte for å redusere de norske utslippene av klimagasser med to tredjedeler innen 2050, er en omfattende "teknologipakke" med teknologiske løsninger på energiutfordringer, drivstoff- og utslippsproblematikk med mer. - Det vil kreve betydelig økt satsing for å klare dette, sier administrerende direktør i Norges Forskningsråd Arvid Hallén på diplomatisk vis.- Hva er en betydelig økt satsing?- Uten en fordobling av midlene i løpet av ett til fire år, så klarer vi ikke å redusere klimagassutslippene med to tredjedeler, sier Hallén.

View news article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no