Litt nærmere vind-klondyke (Dagens Næringsliv)

13. September 2006
NVE har gitt konsesjon til drift av en flytende vindmølle. Starten på et mulig vind-eventyr i Nordsjøen er dermed ett steg nærmere.
NVE har gitt konsesjon til drift av en flytende vindmølle. Starten på et mulig vind-eventyr i Nordsjøen er dermed ett steg nærmere.

View news article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no