Hvem blir først til møllen?(bt.no)

21. August 2007
Hvem blir først til møllen?(bt.no) - Eystein Borgen og bergensselskapet Sway kan ha skutt gullfuglen med sin teknologi for havbaserte vindmøller.
- Det teoretiske potensialet for vindkraft i norsk økonomisk sone er 200 ganger større enn vannkraften her i landet. Og verdien av det som blåser forbi er mer enn ti ganger høyere enn det som årlig pumpes opp av olje og gass på norsk sokkel, sier Eystein Borgen.

Daglig leder for gründerbedriften Sway i Bergen fremhever de enorme mulighetene som ligger i utnyttelse av vindenergien i norske havområder. Og da snakker ikke Borgen om fjerne fremtidsutsikter.

See BT article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no