Vinn vind(Gemini)

10. June 2008
Plattformene i Nordsjøen går ut på dato. De kan erstattes av havmølleparker - gigantiske leverandører av ren energi. Greier vi det?
FAKTA Med utfasing av oljeæraen får Norge en enorm ledig kapasitet innenfor verkstedindustrien og offshore knowhow generelt. For 30-40 år siden konstruerte norske teknologer plattformer verden ikke hadde sett. Nå er de klar for en ny, teknologisk kraftprestasjon.

Download news in pdf

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no