Den vanskelige havvinden(TU)

15. August 2008
I store bølger og frådende skal flytende vindkraftverk holde seg oppreist, produsere strøm og sikre Norge en posisjon som internasjonal leverandør av fornybar energi. Er det mulig?
Et flere tusen tonn tungt tårn flyter vertikalt i kraftig vind, kraftige bølger og sterke havstrømmer langt ut i havgapet utenfor Norskekysten.
Tre 90 meter lange rotorblader snurrer rundt og fanger den kraftige havvinden.
Vindkraften sendes via et nytt, omfattende strømnett, til et Europa som tørster etter fornybar energi.
- Ja. På lang sikt tror jeg det faktisk er mulig.
Absolutt.
Svaret kommer fra professor og instituttleder Johan E. Hustad ved institutt for energiteknikk ved NTNU.

Download news in pdf

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no