Vindkraft i oljens fotspor(DN)

13. February 2009
Vindkraftutbyggingen til havs skal skje på samme måte som utbygging av oljefelt.Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) har lagt fram et lovforslag som skal regulere utbygging og produksjon av fornybar kraft til havs.
- Potensialet for produksjon av fornybar kraft ved hjelp av vindmøller til havs er stort, og den fornybare kraften her vil være viktig i arbeidet med å begrense CO-utslippene og klimaendringer, mener Riis-Johansen. Han ser for seg en slik virksomhet til havs med helt andre dimensjoner enn satsing på fornybar energi for øvrig.

Download news in pdf

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no