Press releases (2009)

13/02/09
Vindkraft i oljens fotspor(DN)
Vindkraftutbyggingen til havs skal skje på samme måte som utbygging av oljefelt.Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) har lagt fram et lovforslag som skal regulere utbygging og produksjon av fornybar kraft til havs.
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no