Blåser fra olje til vind. (Verdiskaping, Norges Forskningsråd)

16. March 2010
En rekke vestlandsbedrifter tar nå spranget fra offshore olje til offshore vind. Potensialet i vindparker til havs anses som enormt, tross manglende vilje til å bygge ut i Norge.

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no