Vil ha vindmøller i Nordsjøen

14. October 2005
Statkraft og Shell vil satse millioner på å utvikle havbaserte vindmøller utenfor norskekysten.
Statkraft, Shell Technology Norway og Lyse går sammen om et prosjekt for utvikling av vindmøller til havs. Det skjer i et samarbeid med Norges forskningsråd. De fire aktørene vil bruke 11 millioner kroner i et treårig forskningsprosjekt, skriver Bergens Tidende.

View news article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no