Månelanding til sjøs (Dagbladet)

24. February 2007
Vindkraft til havs er en effektiv løsning på klima- utfordringen og Norge er i forkant teknologisk, mener kronikkforfatterne.
VI KUNNE STARTET denne kronikken med å rope høyt om klimaendringer og behov for tiltak nå. Det gjør vi likevel ikke, fordi det tiltaket vi her vil fremme er fornuftig uansett. Det vi snakker om er vindkraft til havs som vil kunne gi en storstilt energiproduksjon, men også skape en industri som representerer en naturlig forlengelse av vår offshore olje- og gassvirksomhet.

View news article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no