Vil ha havmøllepark til fem milliarder (Haugesunds Avis)

28. April 2007
SVAIENDE HAVMØLLER: Minst 50 vindmøller av denne typen skal etter Lyses planer festes på havbunnen i en havmøllepark vest av Utsira. Strømmen ledes med kabel til land eller til oljeplattformer. Kraftmengden blir 1,2 terawattimer nok strøm til 60.000 husstander.
Kraftselskapet Lyse i Stavanger planlegger en vindmøllepark for 50 svære turbiner i havet vest av Utsira. Kostnaden er beregnet til fem milliarder kroner og vil gi ny kraft tilsvarende to Alta-kraftverk (1,2 TWh).

View news article here

tilbakeBack
SWAY AS /  C. Sundtsgt. 51 / 5004 Bergen / Norway / Phone: +47-55220900 / E-mail:post@sway.no